Päivähoito

rainbow

Idelia päiväkodeissa pyritään kiinnittämään erityisesti huomiota lasten sosiaaliseen kehitykseen ja kasvatukseen. Lapsiryhmissä lapsi oppii pikkuhiljaa tulemaan toimeen toisten lasten kanssa ja jakamaan yhdessä niin iloisia kuin surullisiakin asioita. Päiväkodissa lelut, kokemukset ja elämykset ovat yhteisiä. Lapselle opetetaan, että päiväkodissa on olemassa tietyt säännöt, joita noudattamalla toiminta on turvallista, ja kaikilla on mukavaa.

Erityisesti kiinnitämme huomiota lasten vuorovaikutukseen toisten lasten ja aikuisten kanssa. Pyrimme painottamaan, että toiset ihmiset on otettava huomioon ja heille puhutaan ystävällisesti. Hyvät käytöstavat ovat tärkeitä ja ne helpottavat vuorovaikutusta muiden ihmisten kanssa. Käytöstavoista opetetaan ainakin tervehtiminen, kiittäminen, anteeksipyytäminen, hyvät ruokatavat sekä oman vuoron odottaminen. Kiusaamiseen puututaan heti ja pyritään herättämään lapsissa empatian tunteita. Ristiriitatilanteet opetetaan selvittämään puhumalla.

Lapsiryhmässä on eri-ikäisiä ja eri kulttuuritaustoista peräisin olevia lapsia, minkä toivomme edistävän lasten suvaitsevaisuutta. Lapsi ymmärtää, että maailmassa on eri kieliä puhuvia ihmisiä, mutta heidän kanssaan voi oppia kommunikoimaan. Lasten yhteistyökykyä voidaan kehittää esimerkiksi pienimuotoisia ryhmätöitä tekemällä ja erilaisia pelejä pelaamalla. Lasten sosiaaliset taidot tulevat esille myös vapaan leikin aikana. Koska lapsiryhmässä on myös hyvin pieniä lapsia, voivat isommat lapset auttaa pienempiään.

Lasten syntymäpäiviä juhlitaan ryhmässä. Kukin saa vuorollaan olla huomion keskipisteenä ja juhlinnan kohteena. Syntymäpäiväsankari istuu salissa ja muut lapset tekevät piirin hänen ympärilleen. Syntymäpäiväsankarille lauletaan onnittelulaulu sekä venäjäksi että suomeksi. Sitten häntä nostetaan ilmaan niin monta kertaa kun hän täyttää vuosia. Syntymäpäiväsankari saa kortin ja hatun.

Sosiaalisen kasvatuksen tärkeä tavoite on, että lapselle kehittyy terve itsetunto. Hän tietää, että hänet hyväksytään sellaisenaan. Aikuiset voivat omalla esimerkillään opettaa, että jokainen lapsi on tärkeä, häntä kunnioitetaan ja kuunnellaan.

Lapsen maailma on onnellinen.